Toegankelijkheidsverklaring

De Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties .

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op:

  • commissiearbeidsrelaties.belgium.be
  • commissionrelationstravail.belgium.be

Nalevingsstatus

Deze website voldoet volledig aan de toegankelijkheidseisen zoals beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 15/09/2020.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 15/09/2020.

Feedback en contactgegevens

FOD Sociale Zekerheid
Dienst Communicatie
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 145
1000 Brussel
Contacteer ons via e-mail

Handhavingsprocedure

Krijgt u geen antwoord of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst: