De Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie

Welkom

De Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie is ingebed bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid, die het secretariaat en de griffie van de Commissie verzorgt.

De Administratieve Commissie heeft een Nederlandstalige en een Franstalige kamer. Elke kamer wordt voorgezeten door een magistraat van een arbeidsgerecht. De overige vier leden zijn ambtenaren van de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

De Administratieve Commissie beoordeelt of iemand werknemer of zelfstandige is. Op die manier kan je, alleen of samen met de andere partij bij de arbeidsrelatie, rechtszekerheid krijgen over de aard van je arbeidsrelatie.

Er bestaan twee verschillende procedures: het advies en de rulingbeslissing (.pdf). Meer details over het verschil tussen beide procedures.

De Administratieve Commissie kan slechts in bepaalde gevallen een advies geven of een beslissing nemen. Hou dus zeker rekening met de ontvankelijkheidsvoorwaarden vooraleer je een aanvraag indient!

Hou er ook rekening mee dat de Administratieve Commissie geen rechtbank is.

De adviezen van de Administratieve Commissie zijn niet bindend.

De beslissingen van de Administratieve Commissie gelden als “ruling” (een voorafgaande beslissing) en zijn wel bindend, maar slechts voor een aantal overheidsinstellingen:

  • de FOD Sociale Zekerheid,
  • de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg,
  • de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ),
  • het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen.

Nood aan een advies of een rulingbeslissing? Dien je aanvraag in via het aanvraagformulier. De Commissie zal het dossier onderzoeken.

Jaarverslag 2023


Jaarverslag 2023

Elk jaar stelt de Administratieve Commissie een verslag op met daarin haar adviezen en beslissingen. Dit verslag bespreekt het jaar 2023.

Jaarverslag 2023 (.pdf)

Alle jaarverslagen

Dien een aanvraag in

Wil je een arbeidsrelatie aangaan, maar wil je ook zekerheid over de juridische aard van die arbeidsrelatie?

Of ben je recent een arbeidsrelatie aangegaan en heb je toch twijfels over de aard ervan?

Laat de Commissie dan je dossier onderzoeken om hierover een advies of een beslissing te bekomen.

Lees eerst wel aandachtig het luik procedure. Zo vermijd je dat je een aanvraag indient die niet ontvankelijk is.

Vul het aanvraagformulier in

Contact